Subscribe Us

header ads

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси"

Отдел 'Местни данъци и такси" уведомява гражданите, че започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г.
Справка за задълженията си може да правите на тел.:0678/52200, вътрешен 137

Публикуване на коментар

0 Коментари