Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Top Ad

{fbt_classic_header}

Header Ad

Актуално:

latest

Съдът реши, че избора на "Комунал Инженеринг" за почистване на града е незаконен

Върховният административен съд реши на свое заседание, че изборът на фирмата за сметоизвозване, сметосъбиране и поддръжка на местата за об...

Върховният административен съд реши на свое заседание, че изборът на фирмата за сметоизвозване, сметосъбиране и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен е незаконен и върна процедурата в етап на преразглеждане. Също така осъжда общината да плати разноските по делото на фирма "Еко Титан".

Ето го решението:

ОТМЕНЯ решение № 944 от 05.09.2019г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка №КЗК-581/2019г., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ решение № 15 от 24.06.2019г. на зам.кмета на Община Тетевен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен", и ВРЪЩА ПРОЦЕДУРАТА на етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците, съобразно мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Тетевен да заплати на "Еко Титан" ЕООД, ЕИК105547526, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. "Яворов" № 1, ет.2, сумата от 3 400 /три хиляди и четиристотин/ лева, направени по делото разноски за държавни такси за проиводствата пред КЗК и ВАС.
Решението е окончателно.

Целият документ можете да видите тук!

Няма коментари