Subscribe Us

header ads

Съобщение във връзка с качественото зимно поддържане на ул. „Симеон Куманов“ в гр. Тетевен

Във връзка с качественото зимно поддържане на ул. „Симеон Куманов“, Общинската комисия по безопасност на движението на свое заседание от 04.10.2019 г. взе следното решение: 

     -   с оглед нормалното снегопочистване и обезопасяване срещу заледяване на ул. „Симеон Куманов“ (Дойковец) - от пресечката с ул. „Иван Вазов“ до пресечката с ул. „Полк. Орлов“ е необходимо да се ограничи спирането и паркирането на ППС в тази отсечка за зимния сезон (до 30 март на 2020 г.).

       Уведомяваме Ви, че при снеговалеж или заледяване на въпросната отсечка, платното веднага трябва да бъде освободено от спрели превозни средства.

       Ръководството на общината благодари за проявеното разбиране!

Публикуване на коментар

0 Коментари