Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Top Ad

{fbt_classic_header}

Header Ad

Актуално:

latest

Съобщение относно информация за необходимите документи, условията и реда за подпомагане в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите след извършено доброволно клане на прасета

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, В Община Тетевен е постъпило писмо с изх. № РР-07-20(2) от 15.08.2019 г. от Областен Управител на Област Ловеч с инфо...

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В Община Тетевен е постъпило писмо с изх. № РР-07-20(2) от 15.08.2019 г. от Областен Управител на Област Ловеч с информация за необходимите документи, условията и реда за подпомагане в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите след извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди в санитарните зони около индустриалните ферми, във връзка с ограничаване разпространението на АЧС.
С писмо с изх. № РР-07-02/8/ от 26.08.2019 г. на Областен управител на Област Ловеч, са ни изпратени указания от Директора на Областна дирекция на храните(ОДБХ) – Ловеч, относно определените дезинфектанти и начина за дезинфекция на личните стопанства, където са отглеждани и заклани домашни свине.
Същевременно с писмо с изх. № РР-07-13/57/ от 26.08.2019 г. са ни предоставени списъците на стопани, извършили доброволно клане на домашни свине в стопанства тип „заден двор“ на територията на община Тетевен, заверени от Областния управител на Област Ловеч. Всички тези стопани, фигуриращи в списъците по населени места на община Тетевен са допустими за подпомагане в размер на 300 лв., след подаване на заявление за подпомагане и констативен протокол, удостоверяващ извършената дезинфекция на личното стопанство.

Молим, всички граждани, включени в списъците на стопани, предприели мерки за доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди, да попълнят заявления по образец в съответното кметство на населено място, а за гр. Тетевен в стая 106 при Марияна Гергова – гл. експерт ССП – тел. 0678 52200(вътр. 120).
Всички стопани, желаещи подпомагане в размер на 300 лв. на двор, освен попълнено заявление за подпомагане, трябва да подпишат констативен протокол за извършено клане на свине и за извършено почистване и дезинфекция, като протокола следва да е подписан и от кмета или кметския наместник на населеното място. Вида и количеството на дезинфектантите да са съобразени с указанията на Директор на ОДБХ – Ловеч от писмо с изх. № РР-07-02/8/ от 26.08.2019 г. и са посочени в списък, към настоящето съобщение. Консумативи, необходими за дезинфекция са предпазни гащеризони(облекла), ръкавици, ботуши, маски, очила и др.

    Въз основа на подадените заявления, ще се извърши изплащане на 300 лв. на двор, като изплащането ще започне след 2 септември 2019 г. Средствата за подпомагане ще се превеждат по банков път, на заявилите банкова сметка стопани, докато на хората, които не са заявили банкова сметка или не притежават такава, средствата ще бъдат изплащани на ръка от служители на ОДБХ – Ловеч. Предстои уточняване на датите за изплащане на парите за подпомагането на стопаните, които нямат банкова сметка, за което ще бъдете уведомени.


Приложение:
1.    Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони вижте тук
2.    Заявления за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони вижте тук
3.    Констативен протокол за извършено клане на прасета и извършено почистване и дезинфекция вижте тук
4.    Списък на дезинфектантите за профилактика на АЧС вижте тук
5.    Списъци на стопани, извършили доброволно клане на домашни свине в стопанства тип „заден двор“ на територията на община Тетевен и подлежащи на подпомагане вижте тук

Няма коментари