Subscribe Us

header ads

Съобщение относно предстоящи ремонтни дейности по ул. ,,Здравец" - гр. Тетевен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с реализирането на строително-монтажните работи по изпълнението на строеж: „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен“: Етап 3 - ул. „Здравец” (от ОТ 101 до ОТ 4), гр. Тетевен, Ви уведомяваме следното:
Предстои изпълнение на пътна настилка - армирана гео-мрежа. Технологията на изпълнение не допуска преминаване на пътни превозни средства преди пълното завършване на настилката, поради което е необходимо да бъде преустановено движението по улицата и в двете посоки. Полагането ще се осъществява на два етапа:
Етап 1 – отсечка от кръстовище с ул. Калена Плоча до ул. Здравец № 48. Преминаването на пътни превозни средства ще се осъществява по ул. Калена Плоча.
Етап 2 – отсечка от кръстовище с републикански път III-358 до кръстовище с ул. Калена Плоча до ул. Здравец № 48. Преминаването на пътни превозни средства ще се осъществява по ул. Калена Плоча и ул. Здравец посока ул. Димитър Благоев.
Ограничението ще се въведе на 29.07.2019г. (понеделник) от 09:00 часа до приключване на строително-монтажните работи, като се предвижда максимална продължителност до 3(три) работни дни.
Напомняне на гражданите, че Община Тетевен не носи отговорност за щети по автомобилите нарушили забраната.
Общинска администрация

Публикуване на коментар

0 Коментари