Subscribe Us

header ads

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОД.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА  2019 ГОД.
СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ  НА ТЕЛ. : 0678/52200, в.137

Публикуване на коментар

0 Коментари